Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα εδώ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΣΕ ONLINE ΑΓΟΡΕΣ 99€ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
 210 9710000

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΝΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BED & ΒΑΤΗ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, 13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, (εφεξής η «Εταιρεία») διενεργεί προωθητική ενέργεια, με διακριτικό τίτλο «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΝΟΥ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στα 8 ιδιόκτητα καταστήματα της Εταιρείας τα οποία βρίσκονται στις περιοχές Πειραιάς, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Νέα Ερυθραία, Πυλαία Θεσσαλονίκης και Λάρισα (εφεξής τα «8 Καταστήματα»).

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι υπάλληλοι και εργαζόμενοι της Εταιρείας καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς α΄ βαθμού. Ο αποκλεισμός των ανωτέρω προσώπων μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού ξεκινά την Παρασκευή 15/03/2019 με την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (εφεξής «Έναρξη Διαγωνισμού») και λήγει το Σάββατο 30/03/2019 μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (εφεξής «Λήξη Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη των νικητών.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό́, απαιτείται ο συμμετέχων να επισκεφθεί, κατά την παραπάνω χρονική περίοδο, ένα από τα 8 Καταστήματα της Εταιρείας και α) να πραγματοποιήσει αγορά της τάξεως των 10,00€ και άνω β) να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία στην Ειδική Φόρμα Συμμετοχής που θα παραλάβει από το ταμείο του καταστήματος. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην κλήρωση όσες φορές επιθυμεί, ήτοι με κάθε επίσκεψη και αγορά, σε οποιοδήποτε από τα 8 καταστήματα την περίοδο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ενώ μπορεί να συμμετέχει στις κληρώσεις και των 8 Καταστημάτων.
Οι παρόντες όροι, στο σύνολό τους, ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή́ στον Διαγωνισμό́. Η συμμετοχή́ στον Διαγωνισμό́ προϋποθέτει την αποδοχή́ των ορών του Διαγωνισμού́.
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια Εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας Εταιρείας. Διαφορετικά η Εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της «Εταιρείας» θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.


5. ΔΩΡΑ
Οι 8 νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν ένα σύνολο αποτελούμενο από τα κάτωθι προϊόντα:
α) Μία (1) βάση κρεβατιού - COMFORT BOX
• Διαστάσεις: 160x200 εκ.
β) Ένα (1) στρώμα King Koil – ARIA
• Διαστάσεις στρώματος: 160x200 εκ.
γ) Ένα (1) σετ λευκών ειδών κρεβατιού Αιγαίον – BED IN A BAG το οποίο περιλαμβάνει τα εξής 10 τεμάχια:
• Ένα (1) κατωσέντονο (χωρίς λάστιχο) διαστάσεων 240x280 εκ.
• Ένα (1) πανωσέντονο διαστάσεων 240x280 εκ.
• Δύο (2) μαξιλαροθήκες διαστάσεων 52x78 εκ.
• Ένα (1) πάπλωμα 220x240 εκ.
• Δύο (2) μαξιλάρια ύπνου 51x76 εκ.
• Δύο (2) μαξιλάρια φιγούρας 51x76 εκ.
• Ένα (1) σάκο αποθήκευσης

Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά́, δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με άλλα, ούτε είναι δυνατή́ η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική́ στιγμή́, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Τα Δώρα θα δοθούν στις διαστάσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Τα χρώματα των προϊόντων δύναται να διαφέρουν ανά Κατάστημα.
Οι αποστολές των δώρων σε σημεία εντός του Νομού Αττικής θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της Εταιρείας εντός 20 εργασίμων ημερών. Για αποστολές εκτός του Νομού Αττικής η Εταιρεία αναλαμβάνει δωρεάν, κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή, την παράδοση των δώρων σε πρακτορείο μεταφορών με έδρα την Αττική που εκείνος θα μας υποδείξει. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια από τη στιγμή παράδοσης στο πρακτορείο μεταφορών που έχει επιλέξει ο νικητής.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Στις 30 Μαρτίου 2019, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας, σε κάθε ένα από τα «8 Καταστήματα» θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, παρουσία εκπροσώπων της Εταιρείας, κατά την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής ανά κατάστημα. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν οκτώ (8) διαφορετικές κληρώσεις και θα αναδειχτούν οκτώ (8) διαφορετικοί νικητές. Κάθε συμμετέχων έχει δυνατότητα ανάδειξης νικητή σε ένα (1) και μόνο από τα 8 Καταστήματα. Για κάθε κατάστημα θα κληρωθεί επιπλέον ένας (1) αναπληρωματικός - επιλαχών, συνολικά οχτώ (8).

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ.
Οι νικητές του Διαγωνισμού, ανά κατάστημα, θα ανακοινωθούν έως τις 08/04/2019 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.bedandbath.gr) και οι νικητές θα ειδοποιηθούν προσωπικά μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Στην περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί το Δώρο του ή σε περίπτωση που μετά την παρέλευση επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος της κάθε κλήρωσης δεν έχει καταστεί δυνατό να ειδοποιηθεί ο νικητής, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμά του και στη θέση του υπεισέρχεται ο εκάστοτε επιλαχών.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στην Ειδική Φόρμα Συμμετοχής στοιχεία. Μόνη η δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Εταιρεία προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από την τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας «BED & ΒΑΤΗ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή του ή σε συμφωνία μαζί του, για σκοπούς δημοσιότητας σύμφωνα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ) ή για ενημέρωσή τους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του.
Στο e-mail που θα δηλώσει ο συμμετέχων ενδέχεται η Εταιρεία να του αποστέλλει ενημερωτικά/διαφημιστικά e-mails εφόσον εκείνος έχει επιλέξει το σχετικό πεδίο στην Ειδική Φόρμα Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση επιλογής του πεδίου στην Ειδική Φόρμα Συμμετοχής για την εγγραφή του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα Loyalty Club της Εταιρείας τα Προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας του Προγράμματος την οποία συναινεί το μέλος κατά την εγγραφή του.
Με την υποβολή της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα προσωπικά́ τους στοιχειά είναι ακριβή́ και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, ότι διαθέτουν κάθε απαιτούμενη άδεια και δικαίωμα για το Περιεχόμενο αυτό για το οποίο φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προβολής των νικητών (όνομα, επώνυμο, πόλη κατοικίας) στα ΜΜΕ καθώς και το δικαίωμα της διαφημιστικής εκμετάλλευσης κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.
Επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και παράδοση των δώρων.

9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ.
Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες ορούς, συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους σχετικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης από την ανάρτηση της σχετικής ενημέρωσης.
Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τη κλήρωση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ.
Η συμμετοχή́ στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων ορών από τους συμμετέχοντες και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Εταιρείας.

11. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στα ταμεία των 8 καταστημάτων διεξαγωγής του Διαγωνισμού.